lunes, 25 de julio de 2011

l´inspiració

RICARTE,José M. (1999), Creatividad y comunicación persuasiva. Universitat de València. Pàg. 157.

Complexe tema seria entrar amb el tema i l´origen de l´inspiració artística, cosa momentània com un llamp o per el contrarií un proces constant de preparació i de coneixement que canalitza eixa gana d´expressió sensitiva i artística.

"El camí més segur cap a la inspiració és la preparació"
Lloyd George.